Неділя, 19.05.2024, 01:29Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Бібліотеки ЦБС
Для користувача

Навчальна література


Оспіщев В.І.Технологія наукових досліджень в економіці: Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. — К. : Знання, 2013. — 255 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші сторони організації і проведення наукових досліджень у галузі економіки. Розкрито основи наукового пізнання, науки як системи знань, особливості організацій наукової творчості. Послідовно розглядаються етапи підготовки до наукового дослідження з економіки, проведення наукового дослідження, методологічні засади і методи наукових досліджень. Особлива увага приділяється основним економіко-математичним методам і методам прогнозування в науковому дослідженні, методам і моделям оформлення результатів, процедурам ухвалення рішень, визначенню ефективності і впровадженню результатів наукових досліджень. Висвітлення програмного матеріалу доповнюється контрольними запитаннями і завданнями. В кінці книги наведено термінологічний словник.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також молодим науковцям і економістам-практикам.

 


 Кочан І. М. Українська наукова лексика: Міжнародні компоненти в термінології: Навч. посіб. / І. М. Кочан. — К. : Знання, 2013. — 294 с.

      У посібнику детально розглянуто специфіку міжнародних компонентів у науковій термінології сучасної української мови. Порушено дискусійні проблеми оновлення українського фахового лексикону, пов’язані насамперед із гармонійним поєднанням тенденції до інтернаціоналізації з прагненням до збереження національної своєрідності.

 

Для студентів філологічних спеціальностей, аспірантів і викладачів. Посібник буде корисним також науковцям, спеціалістам з нових галузей, покликаних до життя науково-технічним прогресом, що потребують своєї мовної бази.


Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І.В. Сирохман. - К.: Знання, 2012. - 471 с.
 
            Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов’язані з класифікацією, вимогами поперед якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів.
 

Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. — К. : Знання, 2012. — 463 с. — ISBN 978-617-07-0019-3.
 
У посібнику викладено основи інформаційних технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп"ютерів, прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, висвітлено основи побудови комп"ютерних мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто питання комп"ютерної безпеки. Наведений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто цікавиться сучасними персональними комп"ютерами і використовує їх для розв"язання практичних задач.
 

   Чухліб Т. В., доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного інституту козацтва, заслужений діяч науки і техніки України

  Гетьмани України-Русі. — Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2012. — 304 с., 8 арк. іл.: іл.

     Історія нашої держави надзвичайно багата на події та героїв. У цьому виданні змальовано тридцять три історичних портрети найбільш відомих володарів гетьманської булави давньої України-Русі. Читач познайомиться зі сповненими пригод і випробувань біографіями козацьких ватажків, дізнається багато цікавих фактів з особистого життя гетьманів, довідається про їхню роль на військовій і політичній арені. Автор книги — відомий вітчизняний історик — спирається у своїй праці на оригінальні архівні документи, враховуючи останні досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки.

 


 

Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Лариса Удовиченко; за заг. ред. Н. М. Кадоб’янської. — К.: Освіта, 2012. — 144 с.

  Пропонований довідник зі світової літератури містить відомості про письменників світу. В ньому можна прочитати про міф і казку, античну літературу, літературу Давнього світу і Середніх віків, епохи Відродження і Просвітництва, мистецтво Нового часу.

      Для учнів, учителів, студентів, широкого кола читачів.

 

 


 

 25 портретів на тлі епохи  / О. Підлуцький; іл. В. Бариби. – Х.: Фоліо, 2012. – 475с.: іл.

     Юзеф Пілсудський, Віллі Брандт, Махатма Ганді та Вацлав Гавел, Августо Піночет та Маргарет Тетчер… Героїв цієї книжки об’єднує те, що вони змогли стати справжніми лідерами нації, згуртувати співвітчизників і вивести свої країни з глибоко кризових ситуацій. Автор, розповідаючи про 25 знакових особистостей XX століття, показує їх без звичних штампів, надає маловідомі факти та в той же час змушує замислитися, яким повинен бути політичний лідер, що може Україна запозичити з безцінного досвіду цих видатних діячів.

 

 


 

Мірошниченко С.А. Швидка допомога сімейного лікаря на відпочинку, у дорозі, на дачі, на полюванні і риболовлі. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. - 256 с.: іл.

 

Ви любите подорожувати й терпіти не можете несподіванок? Тоді ця книжка для вас, адже на її сторінках ви знайдете корисні медичні поради щодо надання першої допомоги у поході, подорожі, далекій туристичній поїздці. Книжку упорядковано з урахуванням вашого можливого маршруту. Рекомендації кращих медиків нашої країни, Європи та США зроблять вашу подорож безпечною і дозволять одержати максимум задоволення від відпочинку. Видання адресоване широкому читацькому загалу. Застосування нетрадиційних способів лікування потребує обережності. Перед початком лікування рекомендуємо проконсультуватися у кваліфікованого лікаря.


 

 

 

 

 

Антропова Т.О. Медсестринство в сімейній медицині: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації/ Т.О. Антропова. - Київ: Медицина, 2008. - 486 с.: ил. - Библиогр.: с. 484-486.

У підручнику розглянуто питання організації первинної медико-санітарної допомоги, етико-правові проблеми в роботі сімейної медсестри. Подано облікову і звітну документацію на дільниці сімейної медицини. Проаналізовано роль сімейної медсестри у формуванні здорового способу життя пацієнтів, профілактиці захворювань у дітей. Описано сучасні аспекти догляду за пацієнтами з ВІЛ і хворими на СНІД, організацію допомоги безнадійним пацієнтам. За кредитно-модульною системою наведено тести, ситуаційні задачі для самоконтролю і відповіді до них. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

*********

Міжнародна економіка : навчальний посібник / В.Г. Герасимчук, С.В. Войтко. – Київ : Знання, 2009. – 302 с. – (Серія «Вища освіта 21 століття»).

 

 Навчальний посібник охоплює питання теорії та практики міжнародної торгівлі, руху факторів виробництва у світовій економіці, функціонування світової валютно-фінансової системи, міжнародної економічної інтеграції. Окремою частиною у посібнику представлено міжнародне науково-технічне співробітництво. Розглянуто проблематику конкурентоспроможності національної економіки на міжнародних ринках продукції і послуг, взаємодію національної економіки з міжнародними організаціями. Наведено завдання для практичних занять і поради до розв’язання задач.

   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів
 
 
*******

Гринів О.І. Логіка: Курс лекцій. – Львів: "Тріада плюс”, 2010. – 144 с.

 

1. Логіка як наука про мислення.

2. Основні етапи розвитку логіки.

3. Логічна культура, її формування й удосконалення.

 

*******

"Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В Губерського.

Ця хрестоматія— перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки.

 Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.

 

 

Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач Віра Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.- 304 с.

 На терені фізичних досліджень українці здобули багато першовартісних результатів, які є вагомим внеском у розвиток світової науки. У посібнику-довіднику вміщено короткі відомості про життя й наукову діяльність понад 510 українських фізиків та 98 астрономів, видатних винахідників / минулого та сучасності. Зокрема, подано відомості про вчених, які народились і працювали в Україні, іноземних учених українського походження. Подано також хронологію визначних досягнень, наукових здобутків, технічних винаходів, відкриттів, зроблених українськими фізиками та астрономами. Читач знайде в посібнику стислу інформацію про астрономічні заклади в Україні. Посібник містить також розділ «Географія місць народження українських фізиків та астрономів». Посібник призначений для вчителів фізики й астрономії, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історією розвитку фізики й астрономії

 

 

Пошук
Наші ресурси
Територія фахівця
Презентуємо ЦБС
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0