Субота, 13.04.2024, 14:06Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Бібліотеки ЦБС
Для користувача

Правила користування


Правила користування бібліотекою


1. Загальні положення
 
1. Правила користування бібліотеками ЦБС розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями і поширюються на мережу діючих бібліотек Стрийської міської ЦБС.
 

2. Права користувачів

2.1 Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території м.Стрия, яке може бути у формі абонемента (у тому числі міжбібліотечного) та системи читальних залів.

 2.2 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в м.Стрию на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни міста.
 2.3 Користувачі бібліотеки мають право:
 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;

 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами звязку;

 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

 • брати участь у роботі бібліотечних рад та масових заходах, що проводять бібліотеки.


2.4 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
 2.5 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.Термін користування документами на прохання       користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит  інших користувачів.
 2.6 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
 2.7 При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобовязань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів. Розмір застави 20 грн. за 1 документ в бібліотеках для дорослих та 10 грн. за 1 документ в бібліотеках для дітей.
 2.8 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.
 2.9 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7 Правил.
 2.10 Користувачі бібліотек дитячого віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.
 2.11 Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів
 
3.1 Для запису до бібліотеки громадяни предявляють паспорт або документ, що його замінює. Ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобовязання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який предявляють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
 3.2 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
 3.3 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
 3.4 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
 3.5 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
 3.6 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
 3.7 Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

4
. Обовязки бібліотек з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов’язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;

 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

 • дбати про культуру обслуговування користувачів;

 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких обєднань, клубів за інтересами;

 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачами документів;

 • ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

 • створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Пошук
Наші ресурси
Територія фахівця
Презентуємо ЦБС
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0